ico: Co je webová
integrace

Co je webová integrace

Základní definice pojmů

Kvalitní realizace webového projektu, jakým je firemní webový portál, B2B portál, e-commerce řešení či klientská zóna, vyžaduje zapojení celé řady specialistů z oblasti marketingu, komunikace, designu a uživatelské přístupnosti, SEO a SEM, projektového řízení, HTML kódování, systémové analýzy a SW a technické architektury, vývoje, testingu, provozu a řady dalších disciplín. Všechny uvedené činnosti lze zařadit do webové integrace.

Webová integrace tedy znamená proces spojující výstupy všech činností a komponent nutných pro realizaci webového projektu jako celku.

Partner, který zadavateli garantuje, že projekt proběhne v souladu s připravenou specifikací a zajistí koordinaci veškerých potřebných činností, je webový integrátor.

Webový integrátor je v projektu primárním kontaktem zadavatele. Zadavatel nemusí komunikovat s více specializovanými dodavateli v průběhu realizace projektu. Webový integrátor musí prokázat dostatečné schopnosti v oblasti projektového řízení.

Schéma působení webového integrátora
ico: Kdo je webový integrátor

Kdo je webový integrátor

Správný výběr partnera předurčuje úspěch vašeho projektu.

Webový integrátor koordinuje práci všech subjektů zapojených do projektu webové integrace. V praxi se nejčastěji jedná o:

 • marketingové, PR oddělení zadavatele (agentura)
 • správce interních systémů
 • poskytovatel(é) externích dat
 • vlastní nebo externí vývojový tým
 • provozovatele řešení
 • externí specialisty

Cílem práce webového integrátora je sladit práci všech dotčených subjektů v rámci celého řešení a primárně dbát na naplnění definovaných (obchodních či jiných) přínosů pro zadavatele.

Obdobně jako u systémové integrace není ani řešení dodávané webovým integrátorem komodita nebo krabicový produkt. Jde o dodávku služby, často dlouhodobé služby, která úzce souvisí s obchodními procesy a která může ovlivnit podnikání či vaše fungování na mnoho dalších let. Tak jako při hledání zaměstnance a spolupracovníka i při vybírání webového integrátora bude záležet nejen na vašich přesně popsaných požadavcích, ale i na vzájemném pochopení.

Koordinace ze strany webového integrátora
ico: Potřebujete web integrátora?

Potřebujete web integrátora?

Co ještě zvládnete sami a co už ne?

Zkuste si položit těchto několik vybraných otázek:

Vyžaduje projekt zapojení dalších vašich partnerů případně více vašich interních týmů?

Vyžaduje projekt silné projektové řízení s vyšším důrazem na formálnost a použitou metodiku?

Bude projekt obsahovat pro vás specifické funkční celky, které vyžadují uplatnění postupů softwarového inženýrství?

Plánujete další rozvoj a vyžadujete garanci odezvy na vaše požadavky?

Je/bude provoz řešení pro vás kritický a vyžaduje garantovanou dostupnost a odezvu ze strany dodavatele?

Předpokládáte napojení na vaše interní systémy nebo systémy třetích stran?

Požadujete, aby váš projekt poskytoval strukturovaná data svému okolí?

Výběr webového integrátora pro Váš projekt

ptejte se na

 • personální zajištění
 • metodiku a postupy
 • nástroje v projektu používané
 • zajištění odpovědnosti
 • garance provozu
 • rizika
 • stabilitu partnera
 • reference
 • možnost osobního setkání

Obraťe se pro radu na nás:

info@web-integration.info

ico: 10 tipů pro úspěšnou integraci

10 tipů pro úspěšnou integraci

 • Tip 1: Přínosy projektuTip 1: Přínosy projektu

  1

  Stanovte si jasné cíle, kterých chcete projektem dosáhnout, proč jej vlastně realizovat – nemusí se vždy jednat o cíle obchodní (většinou samozřejmě ano). Důležité je ale vyčíslit jejich přínos – stanovit si metriky, kterými bude prokázáno splnění těchto cílů.

  Realizace řešení mívá často celou řadu cílů specifických pro daného zadavatele. Nejčastěji se ale jedná o podporu obchodních cílů, snížení zátěže na odbavení (zlepšení samoobslužnosti), edukaci, posílení komunikace, zjednodušení předávání dat.

 • Tip 2: Rozložte vývojTip 2: Rozložte vývoj

  2

  „Všezahrnující“ projekty kdy je veškerá funkcionalita brána za prioritní s nutností její dokončení k datu spuštění, ukazuje na neschopnost identifikovat klíčové okruhy pro splnění stanovených cílů s přihlédnutím k jejich časové a finanční náročnosti.

  Etapizace vývoje vám umožní flexibilně reagovat na požadavky vznikající během vývoje portálu. Etapy plánujte ideálně v rozsahu do cca 3 měsíců. Vývoj portálu je projekt, kterému je potřeba věnovat úsilí stále – kontinuálně zlepšovat funkcionalitu, sledovat aktivity konkurence, reagovat na připomínky klientů. Využijte flexibility, které internet přináší.

 • Tip 3: Zapojte webového inte ...Tip 3: Zapojte webového integrátora včas.

  3

  Dobré partnerství je základem úspěchu. Zapojením webového integrátora v rané fázi projektu zvyšujete šanci na kvalitnější řešení. Dobrý integrátor vidí situaci v celé šíři a navrhuje cenově přijatelná zlepšení. Váš tým by si přitom možnost takových řešení možná ani neuvědomil. 

  Webový integrátor Vám pomůže dosáhnout vašich rozpočtových cílů/omezení prostřednictvím efektivních a zkušenostmi podložených návrhů a to již v rané fázi projektu, namísto nákladných předělávek a vypouštění funkčních vlastností při vyčerpání prostředků před dokončením projektu.

 • Tip 4: Poptejte komplexní sl ...Tip 4: Poptejte komplexní služby

  4

  Ujistěte se, že váš webový integrátor zaštítí realizaci celého projektu. Jaké činnosti to jsou, je vhodné se svým partnerem konzultovat. Nezatěžujte se běžnou operativou a soustřeďte se na plnění cílů projektu a řešení koncepčních otázek.

 • Tip 5: Migrace dat a stávají ...Tip 5: Migrace dat a stávající prezentace

  5

  Vždy už tu je „nějaký“ stávající web. Web je indexován na vyhledávačích (má určitou „SEO hodnotu“), je potřeba myslet na správné zachování zpětných odkazů. Buďte ale kritičtí ke stávající struktuře a obsahu. Využijte projekt k úpravě textů od copywritera k revizi textů a k jejich zjednodušení. V praxi se k velké části textů po dlouhou dobu nevrátíte.

 • Tip 6: Najděte silného inter ...Tip 6: Najděte silného interního vlastníka a ...

  6

  Pro zdárný průběh projektu je třeba získat podporu na co nejvyšší úrovni vedení – je třeba tlak shora. Bez tohoto tlaku a jasně stanovených kompetencí budou často vznikat třecí plochy v interním týmu, zejména v otázkách odpovědnosti za celý projekt nebo jeho částí. Musí existovat interní „tahoun“, který si projekt vezme za svůj. Bude potřeba interně hlídat termíny. Bez „zapáleného“ projektového manažera na vaší straně se projekt neobejde.

  Samozřejmě do projektu jsou zahrnuté i další role – interních odborných garantů, konzultantů, techniků atd. Všichni musí být jasně motivováni na úspěšném dokončení projektu.

 • Tip 7: Myslete na uživateleTip 7: Myslete na uživatele

  7

  Projekt připravujete primárně pro identifikované cílové skupiny uživatelů – celou realizaci je třeba přizpůsobit jejich pohledu.

  Prototypujte – moderní návrhové nástroje umožňují sestavit prototyp portálu v „proklikatelné“ podobě (bez grafiky).

  Uživatelská přívětivost, přehlednost a přístupnost jsou klíčové pro úspěch portálu.

  Uživatelé jsou různí – mají různé prohlížeče na různých i mobilních platformách, mají různé handicapy.

  Poskytujte informace ne stránky. Portál by měl poskytovat informace různými kanály – RSS feedy, XML exporty, webové služby.

 • Tip 8: Garantovaná dostupnos ...Tip 8: Garantovaná dostupnost řešení nebo jeh ...

  8

  Celé řešení nebo jeho část jsou často kritické z hlediska vašich obchodních procesů – žádejte od webového integrátora dostatečné garance dostupnosti, při stanovené návštěvnosti (zátěži).

  Garance zajistěte servisní smlouvou (SLA), která pomůže definovat otázky reakčních časů na různé kategorie vad, pravidla servisních zásahů, recovery proces, ale i další kompetence v rámci provozu díla s ohledem na jeho fyzické rozložení na HW prostředcích zadavatele, dodavatele nebo jiných.

 • Tip 9: Garantovaná podpora r ...Tip 9: Garantovaná podpora rozvoje řešení a s ...

  9

  Jak vzhledem k etapizaci, tak k měnícím se podmínkám na trhu je vhodné si zajistit dostatečně flexibilní podmínky prací na rozvoji řešení. Nejedná se pouze o případné odstranění chyb, ale zejména o včasné zapracování nových požadavků. Webový integrátor by měl i u těchto požadavků zajistit jejich konzistenci s definovanými cíli projektu.

  Spuštěním projektu práce teprve začíná.

 • Tip 10: Vhodná platformaTip 10: Vhodná platforma

  10

  Volba vhodné aplikační a webové/portálové platformy (Web Building Platform and Content Management System) je zásadní pro vývoj specifické funkcionality, zajištění provozu webové části řešení (webhosting, cloud computing, clustering) pro další rozvoj a správu řešení včetně potřebných garancí.

  Na trhu je velké množství portálových technologií jak od předních světových dodavatelů tak od středních a menších společností. Klíčové je, aby webový integrátor měl se zvolenou platformou zkušenosti a byl její použití schopen prokázat na konkrétních referencích, které svým typem a rozsahem odpovídají vašemu projektu.

ico: FAQs

FAQs

Nejčastější otázky k webové integraci

K čemu je webový integrátor? Vlastní digitální agenturu již máme.

Oproti digitální agentuře je náplň činnosti webového integrátora rozšířena právě o oblast napojení interních systémů, vyšší míru vývoje specifické funkcionality a garance provozu i odezvy. Jako v případě systémového integrátora může i webový integrátor spolupracovat s digitální agenturou v oblastech marketingových a nových internetových disciplín.

Kdy potřebuji webového integrátora?

Ne všechny webové projekty pro svůj vznik potřebují webového integrátora. Význam zapojení webového integrátora roste spolu s velikostí a významem projektu. Malá produktová microsite zajisté vznikne bez webové integrace resp. webového integrátora, ale při vývoji velkého informačního nebo prodejního portálu je zapojení webového integrátora přinejmenším vhodné, ne-li přímo nutné. Více informací v článku Potřebujete webového integrátora?

Máte další otázky?
Obraťte se na nás:

info@web-integration.info

menu

Potrava pro zvídavé

Řešte lidem reálný problém – web z pohledu použitelnosti, užitečnosti, účelnosti a přístupnosti

Co znamená použitelnost, užitečnost, účelnost a přístupnost a jak na ně brát ohled při vývoji nejen web integračního projektu.
Celý článekCelý článek